Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti

 

Misija Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti - UZUZ je puno uspostavlјanje i razvoj vladavine prave, poštovanje i unapređivanje pravnog okvira, kao i pozitivan uticaj na pravnu praksu iz perspektive ustavnosti, zakonitosti i zaštite osnovnih prava.

U ostvarivanju svoje misije UZUZ sprovodi sledeće aktivnosti:

 • inicira postupke pred Ustavnim sudom;

 • izrađuje predloge i nacrte opštih propisa i javnih politika, pokreće inicijative i pruža ekspertsku podršku u vezi sa unapređivanjem ustavnog i zakonodavnog okvira;

 • oragnizuje kampanje, kao deo zagovaračkog procesa i lobiranja;
  radi istraživanja i identifikuje mogućnosti za pobolјšanje pravnog sistema; 

 • sprovodi nadzor nad poštovanjem ustavnosti i zakonitosti, ostvarivanjem pravnih standarda u praksi i stanjem lјudskih prava;

 • organizuje stručne skupove, savetovanja i edukativne programe;
  pruža podršku građanima u ostvarivanju njihovih prava pred sudovima i drugim državnim organima;

 • bavi se podizanjem svesti i informisanjem građana o njihovim pravima;

 • vrši društveno organizovanje građana po metodi profesora Maršala Ganca, Harvard Kennedy School.

Sve aktivnosti Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti sprovodi profesionalno koristeći stručnost eksperata sa najvišim kvalifkacijama, znanjima i veštinama specijalizovanih za oblast različitih grana prava, uporednog prava, marketinga, društvenog aktivizma, lobiranja i medija.

 

dRUgi o nama

Ovo što je rođeno sa ovom inicijativom UZUZ-a za ocenu ustavnosti je najveći katalizator društvene svesti koji sam ja doživeo za 30 godina bavljenja privredom.
— Milan Knežević, Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Ovu godinu završavamo trijumfalno. Na naslovnoj strani Politike! Za nešto više od godinu dana javnog delovanja uspeli smo da Ustavni sud usvoji dve naše inicijative i sprečimo dalji neustavni izbor sudija i tužilaca. Prve dobijene bitke u borbi za ustavnost i zakonitost...


 Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenio je u Danu užvio da iza odluke Ustavnog suda da obustavi primenu pravilnika za izbor novih sudija, stoji namera da taj izbor ide preko pravosudne akademije, dok predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović tvrdi da je cilj te inicijative da se uspostave jasni kriterijumi.


Član Stručnog Saveta UZUZ-a i profesor Univerziteta u Varšavi, Marko St. Babić, na N1 televiziji.

"Imamo iste ljude u igri 20 godina. To je klasično prebacivanje loptice - ja tebi, ti meni - a to ne vodi ničemu pozitivnom i nikakvom daljem progresu (…) Drugo pitanje je imamo li političare ili državnike? Državnici daju ton, oni su predvodnici, a političari idu za narodom i slušaju glas naroda."


Predsednik UZUZ-a Savo Manojlović na N1 o Kosovu i Kataloniji:

- Pismo Briselu je jedno veliko ništa! Instrument za unutrašnju upotrebu.

- Stav vodećih zemalja EU o Kosovu je odavno poznat.

O IZNENAĐUJUĆIM činjenicama koje su vezane za Kosovo i Kataloniju više možete pogledati na linku ispod:


Gost: Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Radio televizija Bor ( RTV Bor)
Jedan od mnogih problema sa mobilnim operaterima je, kako navodi Savo Manojlović i problem tarifiranja:

,,Svaki započeti minut se zaokružuje, što znači minut i jedna sekunda naplaćuju se kao dva minuta. Što znači da i nije baš kompatibilno sa Zakonom o obligacionim odnosima da vi platite ono što i dobijete".


Konferencija Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti - UZUZ i Advokatske kancelarije Gecić Govore: - Bogdan Gecić, Advokatska kancelarija Gecić; - dr Katarina Golubović, YUCOM; - dr Vanja Bajović, docent Pravnog fakulteta u Beogradu i član Stručnog saveta Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti; - Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Savo Manojlović predsednik UZUZ-a za emisiju RTS-a Šta radite bre? 

"Ovo je zakon 'Kadija te tuži, kadija ti sudi'"


Forum "Da li Zakon o Privrednoj komori Srbije krši Ustav Srbije?" Organizovan od strane "Buisiness Info Group".

Moderator: Biljana Stepanović
Govornici:
- Milan Knežević, Asocijacija malih i srednjih preduzeća;
- Uroš Momirović, MONA;
- prof. dr Miodrag Zec, Filozofski fakultet;
- Savo Manojlović, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, UZUZ.


Predsednik UZUZ-a Savo Manojlović uzeo je učešće u:

Hobokenu, Nju Džersi – Na izložbi „Jasenovac – pravo na nezaborav”

- Kanonizacija i kontroverza oko Alojzija Stepinca, pitanje njegove odgovornosti i uloge u NDH bila je tema izlaganja Save Manojlovića. Više o izložbi i konferenciji možete naći u članku Politike:

Predsednik UZUZ-a za NSPM o (ne)penzionisanju profesora i (ne)ravnopravnosti u očima Ustava:
"U čemu je problem da se profesori koji to zaista zaslužuju angažuju ugovorom o delu? Zašto baš potreba da se tom profesorskom piramidom uokviri sva moć i status koju neko uživa u akademskoj zajednici? I kojom se to naučnom metodom – čiji bi tvorac trebalo da konkuriše i za Nobelovu nagradu, a zaslužio bi vala i tu profesoru bez odlaska u penziju – utvrdilo da samo u akademskoj zajednici u tim godinama može da se daje doprinos svojoj profesiji, ali samo uz privilegiju nepenzionisanja? Zašto to ne važi i za druge profesije? Ne krši li se time jedinstvo pravnog poretka i ne otvara li to mogućnost da i ovaj zakon padne na Ustavnom sudu ukoliko npr. neko udruženje koje se stara o zaštiti ustavnosti zatraži ocenu saglasnosti ovog rešenja sa Ustavom?"

-O tome da li je obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije ustavno i kakvi se motivi kriju iza toga više možete pogledati u članku RTS-a:

 

RTS

- Deo privrednika protivi se nametnutom udruživanju i smatra da komora ne zastupa njihove interese. Pridružilo im se i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti sa inicijativom u kojoj tvrdi da je neustavna odredba o obaveznom članstvu. Šta o tome kažu privrednici, a šta predstavnici komore:

 

“Prepoznali smo interes privrede da se obori jedan neustavni zakon i kao udruženje koje se bavi poboljšanjem zakonskih okvira, ustavnosti i zakonitosti odlučili smo da se pozabavimo tematikom obaveznog članstva u Privrednoj komori Srbije”, naveo je Savo Manojlović. “Tome treba stati na put pre nego što stupi na snagu”. Više o tome u Nedeljniku:

Izbor novih zamenika javnih tužilaca je stopiran do daljeg! Naime, Ustavni sud je prošle nedelje prihvatio inicijativu za pokretanje ocene ustavnosti i zakonitosti pravilnika o izboru zamenika tužilaca koju su podneli Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Alumni klub Pravosudne akademije. Detaljnije: