ZAŠTITA KONKURENCIJE

Illustration by  Udo J. Keppler , courtesy of  Library of Congress

Illustration by Udo J. Keppler, courtesy of Library of Congress

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti – UZUZ pokrenulo je projekat koji bi trebalo da rezultira donošenje novog Zakona o zaštiti konkurencije.
 Zajedno sa Advokatskom kancelarijom Gecić i Komitetom za ljudska prava YUCOM, podneta je Ustavnom sudu inicjativa za ocenu ustavnosti postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije. 

Kvalitetno antimonopolsko zakonodavstvo osnovni je preduslov za ekonomski razvoj, razvoj konkurencije, porast investicija, smanjenje nezaposlenosti, veća primanja, zaštita potrošača. Postojeći Zakon o zaštiti konkurencije u očiglednoj je i nepomirljivoj zavadi sa Ustavom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i praksom Suda u Strazburu i Ustavnog suda. 
Ključni argumenti o  neustavnosti su:
-  radi se o nesporno kaznenom zakonu (prema praksi Evropskog suda za ljudska prava);
- za jedno isto delo moguće je voditi dupli postupak, što je kršenje pravila da se niko ne može dva puta kažnjavati povodom iste stvari (ne bis in idem);
- kriterijumi za odmeravanje kazne se utvrđuju podzakonskim aktom, čime je povređen princip zakonitosti (Nulla poena sine lege);
- kazne probijaju opšte maksimume kažnjavanja ustanovljene krivičnomaterijalnim zakonodavstvom (povreda ustavnog jedinstva pravnog poretka);
- Komisija za zaštitu konkurencije postupa istovremeno kao istražni organ koji inicira postupak i organ koji donosi konačnu odluku (povreda prava na nepristrasnog sudiju); 
-nije obezbeđena grancija da u okviru javne rasprave odbrana uvek ima mogućnost da iznese svoje protivargumente (još jedna povreda prava na pravično suđenje).
- javna rasprava nije garantovana kao pravilo, već kao izuzetak, koji se u praksi retko ostvaruje (povreda prava na odbranu); 
- zakonom je omogućen ulazak u tuđe prostorije bez odluke suda (povreda prava na nepovredivost stana).

Nakon izuzetno uspešne medijske kampanje, inicijativi se pridružila i Advokatska komora Srbije https://aks.org.rs/sr_lat/inicijativa-za-ocenu-ustavnosti-zakona-o-zastiti-konkurencije/ a javno se oglasila i ranija, prva predsednica Komisije za zaštitu prava konkurencije podržavajući stavove o neustavnosti spornog zakona. http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=357903&title=Kadija+te+tu%C5%BEi%2C+kadija+ti+sudi


Više o zaštiti konkurencije možete pogledati u sledećim medijima: