УЗУЗ

Заштита корисника услуга мобилних оператера

Заштита корисника услуга мобилних оператера

УЗУС заједно са организацијом Србија у покрету ради на пројекту заштите корисника телекомуникационих услуга мобилне телефоније. Кључни проблем је неусаглашеност праксе са основним уставним правима и начелима, законима Републике Србије, као и европском регулативом.

Примери такве неусаглашености су:

  • закључивање уговора о претплати на 36 месеци уместо на 24, односно 12 месеци како је уређено, односно препоручено Директивом Европског парламента и Савета 2009/136/ЕЦ; Србија је била дужна да према члану 106. Споразума о стабилазацији и придруживању усвоји правне тековине три године након потписивања Споразума, што је рок који је одавно пробијен. Наведена пракса је самим тим у супротности са ратификованим међународним уговором и Уставом Србије;

 

 

  • аутоматско закључење уговара са правним лицима након истека уговорне обавезе под истим условима у дирекној су повреди са начелом аутономије воље (члан 10.) Закона о облигационим односима.

 

УЗУЗ ће у оквиру овог пројекта подићи медијску видљивост наведеног проблема, испитати евентуално друге повреде права корисника мобилне телефоније и доставити препоруке за измену законске регулативе надлежном министарству.

Такође УЗУЗ ће доставити и извештај делегацији ЕУ у Србији о пракси која је супротна европској регулативи.

Крајњи циљ је промена законске регулативе како би корисници услуга мобилних оператера у потпуности уживали своја Уставом зајемчена и законима прописана права.