Tele Fol Srbija Logo.png
14713736_358841567789334_1179792371275752780_n.png

Da li znate nekoga u Srbiji ko nikada nije imao problem sa svojim mobilnim operaterom? Nekoga kome barem jednom nije bio naplaćen "internet" koji nije potrošio, impulsi koje nije iskoristio, poruke koje nije poslao? Ni mi.

Zato smo se okupili oko ideje da se praksa mobilnih operatera u Srbiji usaglasi sa osnovnim ustavnim pravima, zakonskim propisima i evropskom regulativom, jer se - trenutno - kosi sa njima na različite i brojne načine.

Druga priča.png

U okviru kampanje TELEFOL preuzet je veliki broj aktivnosti:

 • Izrađena pravna analiza (Prilog 1) u kojoj je tim eksperata obradio neusaglašenost prakse sa pravnim načelima i evropskom regulativom. 
 • organizovan je liderski tim koji su činili autor projekta, PR, dizajner i 3 studentkinje volonterke; 
 • Liderski tim je zajedno sa dizajnerom osmislio vizuelni identitet kampanje (kravicu sa povezom) i naziv kampanje TeleFol Srbija (Prilog 2).
 • Urađeni su reklamni postovi (Prilog 2), koji su zatim plasirani na fejsbuk stranicu Telefol Srbija (www.facebook.com/TeleFolSrbija);
 • puštena u rad internet aplikacija;
 • izrađeni su scenariji i snimljena 8 promotivna video snimka (Prilog 3)
 • Održano je 7 akcija u 5 gradova (Beograd, Novi Sad, Niš, Bor i Zaječar) (slike: Prilog 4) u kojima su praavni eksperti na promotivnom štandu zajedno sa aktivistima Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Srbije u pokretu su razgovarali sa građanima, delili promotivni materijal (balone, bedževe i flajere). Aktivisti su delili flajere u sandučićima zgrada (Prilog 3g)
 • Pre početka i nakon završetka okruglog stola u okviru javne rasprave o nacrtu Zakona o elektronskim komunikacijama, 21. novembra 2016. godine, aktivisti su delili flajere ispred Privredne komore gde je okrugli sto održan (Prilog 3f). 
 • Kada je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izašlo sa novim nacrtom Zakonom o elektronskim komunikacijama, kampanju smo preusmerili kao deo javne rasprave o novom nacrtu. Novi Nacrt sadržao je ograničenje zaključivanja ugovora na 24 meseca (pojedini operateri imaju praksu od 36 meseci) i opciju od 12 meseci, što je bio jedan od ciljeva ovog projekta kao deo usaglašavanja sa evropskom regulativom. 
 • Učestvovali smo u raspravi novog Nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama gde smo predočili stavove našeg Pravnog tima i nove probleme do kojih smo došli u komunikaciji s građanima (Prilog 5).
 • Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija smo u okviru javne rasprave uputili konkretne primedbe za promenu nacrtu koji je sadržao pravno obrađene slučajeve do kojih smo došli u komunikaciji sa građanima (Prilog 6)
 • U okviru projekta pojavili smo se 5 puta u lokalnim medijima. 3 puta na televiziji, jednom na radiju i jednom u na internet portalu.
   
Koliko su vas do sada izmuzli.png

Prijavite problem sa vašim mobilnim operaterom i dobićete besplatni savet od našeg pravnog tima ili podržite usklađivanje Zakona o elektronskim komunikacijama sa potrebama korisnika usluga mobilne telefonije korišćenjem naše aplikacije.
 

Ime *
Ime
Telefon *
Telefon