Prometej

Projekat Prometej je projekat podrške za poboljšanje normativnog okvira u oblasti nauke i visokog obrazovanja. Tim projekta Prometej pored pravnih eksperata čini i veliki broj naučnih radnika sa naučnih instituta i univerziteta.

U okviru navedenog projekta:

  • članovi grupe Prometej aktivno rade na organizovanju naučne zajednice koja se zalaže za poboljšanje naučnih i visokoobrazovanih uslova u Republici Srbiji;
  • dr Vladimir Đurić i Savo Manojlović učestvovali su u izradi inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o napredovanju u nauci (pun naziv: Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja ikvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača) koju je podneo Institut za uporedno pravo, a podržali Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, Institut za srpski jezik SANU, Balkanološki institut SANU, Etnografski institut SANU, Muzikološki institut SANU, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za noviju istoriju Srbije, Institut za političke studije i Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti ulestvovalo je u javnoj raspravi povodom nacrta Zakona o visokom obrazovanju.
  • Ministarstvo prosvete i nauke je nakon podnošenja inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti izmenilo sporni Pravilnik o napredovanju u nauci. 
     
Prometheus.jpg