УЗУЗ

Борба за слободу предузетништва

УКИДАЊЕ ОБАВЕЗНОГ ЧЛАНСТВА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ – БОРБА ЗА СЛОБОДУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

УЗУЗ се залаже за укидање одредбе  члана 10. став 1. Закона о привредним коморама којим је прописано обавезно чланство свих привредних субјеката који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Обавезно чланство је у супротности са Уставом и Европском конвенцијом о заштити људских права и слобода:

 • зато што је у супротности са Уставом зајамченим правом да се остане ван сваког удружења;
 • зато што чињеница да је установљена примарно ради заштите приватних интереса својих чланова, не чини Привредну комору јавноправним удружењем према пракси Европског суда за људска права;
 • зато што слобода предузетништва искључује могућност оваквог облика ограничења;
 • зато што не постоји јавни интерес за ограничење слободе удруживања;
 • зато што је у супротности са праксом Европског суда за људска права.

Обавезно чланство у Привредној комори и плаћање чланарине је нецелисходно:

 • зато што намеће привреди нови намет;
 • зато што висину чланарине везује за бруто примања запослених, чиме директно демотивише нова запошљавања и већа примања;
 • зато што намеће привреди облик удруживања који она не жели;
 • зато што подржава још једну непотребну институцију која ће издржавати партократију, непотизам и медиокритетство;
 • зато што нема потреба некоме законом прописивати шта је у његовом приватном интересу;
 • зато што омогућава у будућности увођење нових ограничења и намета привреди.

УЗУЗ ће у оквиру пројекта „УКИДАЊЕ ОБАВЕЗНОГ ЧЛАНСТВА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ – БОРБА ЗА СЛОБОДУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА“:

 • израдити иницијативу за оцену уставности члана 10. Закона о привредној комори коју ће поднети Уставном суду;
 • лобирати да 25 посланика поднесе садржински идентичан предлог за оцену уставности како би се уставносудски поступак убрзао и како би о предлогу аутоматски одлучивао пленум од 15 судија Уставног суда, уместо малог већа од 3 судија;
 • организовати привреднике да заједно траже измену спорне одредбе;
 • лобирати код народних посланика, Владе, надлежног министарства и ширe јавности да се спорна одредба укине;
 • лобирати да Народна скупштина усвоји предложене измене.